Vi rapporterer syntesen og strukturen af enkeltvæggede aluminosilikat nanorør med mikroporøse zeolitiske vægge. Denne kvasi-en-dimensionelle zeolit er samlet af et bolaform struktur-dirigerende middel (SDA) indeholdende en central biphenylgruppe forbundet med C10 alkylkæder til quinuclidinium endegrupper. Elektronmikroskopi og diffraktion med høj opløsning afslørede sammen med andre understøttende metoder en unik vægstruktur, der er en hybrid af karakteristiske bygningslag fra to zeolitstrukturtyper, beta og MFI. Denne hybridstruktur opstår ved minimering af belastningsenergi under dannelsen af en buet nanorørvæg. Nanorørdannelse involverer den tidlige fremkomst af en mesostruktur på grund af selvsamling af SDA-molekylerne. Biphenylkernegrupperne i SDA-molekylerne viser tegn på π-stabling, hvorimod de perifere quinuclidiniumgrupper styrer den mikroporøse vægstruktur.